fbpx

Szkolenia

Szczegółowe informacje o szkoleniach prowadzonych w ramach Factor EDU (Placówki Kształcenia Ustawicznego wpisanej do ewidencji Wydziału Oświaty w Urzędzie miasta Poznania)

Videos

Nasze szkolenia:

Projektowanie systemów alarmowych stopnia 1-4 (rozwiń, aby poznać szczegóły)

Przygotowaliśmy szkolenie w postaci intensywnego warsztatu, gdzie poznacie Państwo zasady projektowania systemów sygnalizacji włamania i napadu (obecnie nazywanych I&HAS).

Szkolenie wsparte jest indywidualnymi konsultacjami po wykonaniu własnego projektu oraz przykładowej instalacji systemu (sprzęt jest indywidualnie dobierany i na nim prowadzona jest instalacja ćwiczeniowa).

Podczas kursu zapoznacie się z różnymi aspektami projektowania systemów alarmowych, począwszy od norm, poprzez właściwy dobór urządzeń, na instalacji, problemach technicznych i konserwacji kończąc. Szkolenie poszerzy i ugruntuje Waszą wiedzę z zakresu projektowania systemów alarmowych.

Szkolenie poprowadzi:

Artur Kamiński

Ponad 25 lat doświadczenia w branży security, posiada wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Uczestnik wielu konferencji i targów branżowych. Autor wielu materiałów i artykułów eksperckich na temat rozwiązań technicznych ochrony mienia. Pracował dla firmy Siemens, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów serwisowych.

Od 5 lat prowadzi szkolenia w ramach ośrodka szkoleniowego FACTOR EDU.

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnący poznać zasady projektowania systemów alarmowych oraz chcących uporządkować już posiadane wiadomości. Najczęściej uczestnikami szkolenia są instalatorzy, pracownicy o kompetencjach technicznych z firm z branży zabezpieczeń oraz projektanci systemów zabezpieczeń, a także architekci.

Cel szkolenia:

Poznanie zasad projektowania systemów alarmowych oraz aspektów technicznych istotnych dla wyboru właściwych rozwiązań. Zapoznanie się z analizą potrzeb i nauczenie się, jak dobierać rozwiązania z uwzględnieniem wymogów formalnych i funkcjonalnych.

Szczegółowy program szkolenia:

Wymagania formalne:

• wymagania normatywne

• komentarz do Normy Obronnej dla klasy SA-4

• uprawnienia i koncesje do wykonywania systemów

Wstęp do tworzenia koncepcji systemu alarmowego:

• stopnie zabezpieczenia systemów alarmowych I&HAS

• zróżnicowanie wymagań dotyczących urządzeń

Kompatybilność elektromagnetyczna systemu:

• środowisko elektromagnetyczne

• spełnianie kryteriów kompatybilności elektromagnetycznej

• przebieg tras kablowych

Projektowanie systemu I&HAS:

• wymagania ustawowe, dokumentacje przetargowe

• analiza zagrożeń (ryzyka) w obiekcie

• tworzenie koncepcji systemu ochrony elektronicznej

• struktura systemu alarmowego I&HAS

• modułowa architektura dużych systemów

• ustalenie stopnia zabezpieczenia projektowanego systemu wg PN

• dokumentacja powykonawcza

• konserwacja systemu alarmowego I&HAS

• prowadzenie książki systemu  alarmowego

Dobór urządzeń do systemu I&HAS:

• rodzaje czujek i fizyka oraz specyfika ich działania

Optymalizacja rozwiązań technicznych systemu I&HAS:

• zjawiska zwodnicze

• sposób montażu omawianych czujek i zagrożenia niewłaściwego montażu

Ochrona zewnętrzna:

• urządzenia stosowane w ochronie obwodowej, perymetrycznej i obrysowej

• weryfikacja alarmów systemem telewizji dozorowej

Ochrona obiektów muzealnych

Wstęp do zabezpieczeń mechanicznych:

• wymagania normatywne dla mechanicznych urządzeń zabezpieczających

• urządzenia i pomieszczenia do przechowywania wartości

• transport wartości pieniężnych

Indywidualne konsultacje w zakresie własnego projektu systemu alarmowego uczestnika kursu i doboru urządzeń.

Indywidualne konsultacje w zakresie montażu systemu alarmowego uczestnika kursu na bazie wybranych urządzeń systemu.

Termin: 16 grudnia 2020 r. 

Miejsce: ul. Garbary 14B, Poznań (dojazd od ul.Cegielskiego)

Cena: 500 zł netto (615 zł brutto)

Opłata uwzględnia:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zestaw urządzeń szkoleniowych indywidualnie dobrany dla uczestnika,
 • indywidualne konsultacje,
 • lunch i barek kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełnij FORMULARZ internetowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 618500800, bądź pisząc na adres: 

mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto (numer znajdziesz TUTAJ).

 

Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru (rozwiń, aby poznać szczegóły)

Przygotowaliśmy szkolenie w wersji bardzo intensywnego, ale bogatego w treść warsztatu z zajęciami praktycznymi.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • czy i jak można projektować i instalować systemy sygnalizacji pożarowej,
 • jak ważny jest scenariusz pożarowy i kto będzie unikał jego wykonania,
 • jak dobierać urządzenia i jakie są warunki instalacji systemów,
 • na co zwrócić uwagę projektując i instalując system SAP, żeby nie mieć kłopotu z odbiorem systemu przez Strażaka (Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • biernych i aktywnych systemach wspomagających ochronę przeciwpożarową, współpracujących z systemem SAP, z którymi możesz spotkać się na obiekcie.

Szkolenie poprowadzi:

Artur Kamiński

Ponad 25 lat doświadczenia w branży security, posiada wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Uczestnik wielu konferencji i targów branżowych. Autor wielu materiałów i artykułów eksperckich na temat rozwiązań technicznych ochrony mienia. Pracował dla firmy Siemens, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów serwisowych.

Od 5 lat prowadzi szkolenia w ramach ośrodka szkoleniowego FACTOR EDU.

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnący poznać zasady projektowania systemów sygnalizacji pożaru oraz chcących uporządkować już posiadane wiadomości. Najczęściej uczestnikami szkolenia są instalatorzy, pracownicy o kompetencjach technicznych z firm z branży zabezpieczeń oraz projektanci systemów zabezpieczeń, a także architekci.

Cel szkolenia:

Poznanie zasad projektowania systemów sygnalizacji pożaru oraz aspektów technicznych istotnych dla wyboru właściwych rozwiązań. Zapoznanie się z analizą potrzeb i nauczenie się, jak dobierać rozwiązania z uwzględnieniem wymogów formalnych i funkcjonalnych.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 • wymagania ustawowe, POLSKA NORMA
 • rozwój pożaru
 • struktura systemu sygnalizacji pożarowej
 • projektowanie: czy potrzebne są uprawnienia?
 • przygotowanie matrycy sterowań
 • projekt wykonawczy
 • integracja z innymi systemami
 • dobór centrali do potrzeb
 • dokumentacja powykonawcza
 • spełnianie kryteriów kompatybilności elektromagnetycznej
 • przydatność czujek SSP do wykrywania różnych pożarów
 • rodzaje czujek i ich ograniczenia
 • błędy w doborze czujek
 • systemy bezprzewodowe: właściwości, zalety, ryzyka.
 • parametry i wymagania projektowe dla czujek
 • ochrona podestów i stropów podwieszanych
 • strefy systemu a strefy pożarowe
 • alarmy fałszywe i niepożądane
 • metody eliminacji alarmów fałszywych
 • linie dozorowe w obiektach rozległych
 • kable nieekranowane czy ekranowane
 • kable niepalne/zespoły kablowe w systemach SSP
 • zasady montażu czujek i przycisków pożarowych
 • sposób zasilania oraz zasilanie rezerwowe systemu
 • integracja systemu z innymi urządzeniami obiektu
 • systemy współpracujące (interakcje)
 • systemy wspomagające ochronę pożarową obiektu
 • dobór urządzeń dla stref zagrożonych wybuchem
 • zarządzanie i obsługa systemu SSP
 • monitorowanie systemów
 • prowadzenie książki systemu alarmowego
 • zasady BHP

Termin:   9 grudnia 2020 r.

Miejsce: ul. Garbary 14B, Poznań (dojazd od ul.Cegielskiego)

Cena: 500 zł netto (615 zł brutto)

Opłata uwzględnia:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające pracę projektanta lub instalatora),
 • lunch i barek kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełnij FORMULARZ internetowy ustaleniu daty szkolenia)  lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 618500800, bądź pisząc na adres: 

mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto (numer znajdziesz TUTAJ).

 

Instalowanie, programowanie i konserwacja central Integra firmy SATEL – kurs podstawowy (rozwiń, aby poznać szczegóły)

 

Na szkolenie zapraszamy instalatorów, którzy chcą rozpocząć pracę z systemami alarmowymi, a także instalatorów, którzy mieli już kontakt z systemami.
W trakcie naszego szkolenia uczestnik pozna możliwości centrali Integra firmy SATEL, nauczy się łączyć jej moduły i urządzenia zewnętrzne oraz programować zaawansowane funkcje centrali. Projektowanie systemu alarmowego, dobór czujek i zasady ich działania oraz montażu są przedmiotem innego szkolenia prowadzonego przez Ośrodek Szkoleniowy Factor EDU.

Szkolenie poprowadzą:

Tomasz Sassek / Artur Kamiński

 

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Omówienie właściwości rodziny central alarmowych SATEL Integra.
 • Przedstawienie elementów składowych systemu Integra oraz ich funkcjonalności.
 • Uruchomienie i programowanie central z manipulatora LCD.
 • Podłączanie i konfiguracja czujek i urządzeń sygnalizacyjnych / wykonawczych.
 • Parametryzowanie linii dozorowych typu NC, 1EOL, 2EOL.
 • Programowanie central za pomocą komputera i programu DloadX.
 • Nadzorowanie wyjść centrali oraz wykorzystanie wyjść typu „otwarty kolektor”.
 • Obsługa systemu przez manipulatory LCD i klawiatury strefowe.

 

Dzień drugi:

 • Bilans prądowy i zasilanie rezerwowe systemu.
 • Sterowanie funkcjami centrali pilotem radiowym.
 • Automatyka domowa i funkcje logiczne wejść i wyjść centrali.
 • Kontrola dostępu na bazie systemu alarmowego.
 • Powiadamianie i sterowanie telefoniczne na bazie modułu GPRS-T1.
 • Wykorzystanie aplikacji użytkownika: GuardX i Integra Control.
 • Zarządzanie systemem z wykorzystaniem modułu ETHM-1 (wstęp).
 • Diagnostyka elementów systemu.
 • Test sprawdzający.

Od uczestników szkolenia oczekujemy:

 • posiadania laptopa (udostępniamy kabel do programowania)
 • umiejętności manualnych przy łączeniu elementów systemu 
 • znajomości podstaw oraz nazewnictwa stosowanego w systemach alarmowych SATEL
 • umiejętności czytania instrukcji i schematów

Termin:  ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE 

Miejsce: ul. Garbary 14B, Poznań (dojazd od ul.Cegielskiego)

Cena: 787 zł netto (968 zł brutto)

Opłata uwzględnia:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające pracę projektanta lub instalatora),
 • lunch i barek kawowy.

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełnij FORMULARZ internetowy (link będzie aktywny po ustaleniu daty szkolenia)  lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 618500800, bądź pisząc na adres: 

mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto (numer znajdziesz TUTAJ).

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy, jeżeli wykonana usługa była wadliwa, a wada polega na niezgodności sprzedanej usługi z zamówieniem lub umową.
 2. W szczególności usługa jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • usługa szkoleniowa w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym była wykonana w sposób niezgodny z postanowieniami Zamówienia lub Umowy
  • niedotrzymany został z winy Wykonawcy określony w Umowie termin realizacji usługi.
 3. Reklamację należy złożyć do Dyrektora Ośrodka Factor EDU, w formie pisemnej wykorzystując formularz reklamacji (załącznik nr 1) pod rygorem nieważności.
 4. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 6. Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Wykonawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
  • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,
  • możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.
 8. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

 

W czym możemy pomóc?

5 + 9 =

Biuro sprzedaży

Ul.Garbary 14B;   61-867 Poznań

Czynne w godzinach:

Pon. – Pt.:  8:00 – 16:00 
Sob. – Niedz.: zamknięte