fbpx

Szkolenia

Szczegółowe informacje o szkoleniach prowadzonych w ramach Factor EDU (Placówki Kształcenia Ustawicznego wpisanej do ewidencji Wydziału Oświaty w Urzędzie miasta Poznania)

Uczymy i dzielimy się wiedzą opartą na 25 doświadczeniu w branży.

Czy to doświadczenie nie zacienia ciekawości wobec nowości? Absolutnie NIE!

Chcemy, abyście dowiedzieli się jak najwięcej na temat zabezpieczeń techniczych oraz aby to czego uczymy było zawsze aktulane,

dlatego program szkoleń się zmienia i jest dostosowywany do tego, jakie sa aktualne wymogi i standardy!

Na naszych szkoleniach byli instaltorzy oraz pracownicy firm intalatorskich, itegrarorów, hurtowni i firm, gdzie systemy zabepieczeń stanowią istotny aspekt prowadzenia biznesu.

Mieliśmy przyjemośc prowadzić szkolenia dla:

Projektowanie systemów alarmowych stopnia 1-4 (rozwiń, aby poznać szczegóły)

Przygotowaliśmy szkolenie w postaci intensywnego warsztatu, gdzie poznacie Państwo zasady projektowania systemów sygnalizacji włamania i napadu (obecnie nazywanych I&HAS).

Szkolenie wsparte jest indywidualnymi konsultacjami po wykonaniu własnego projektu oraz przykładowej instalacji systemu (sprzęt jest indywidualnie dobierany i na nim prowadzona jest instalacja ćwiczeniowa).

Podczas kursu zapoznacie się z różnymi aspektami projektowania systemów alarmowych, począwszy od norm, poprzez właściwy dobór urządzeń, na instalacji, problemach technicznych i konserwacji kończąc. Szkolenie poszerzy i ugruntuje Waszą wiedzę z zakresu projektowania systemów alarmowych.

Szkolenie poprowadzi:

Artur Kamiński

Ponad 25 lat doświadczenia w branży security, posiada wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Uczestnik wielu konferencji i targów branżowych. Autor wielu materiałów i artykułów eksperckich na temat rozwiązań technicznych ochrony mienia. Pracował dla firmy Siemens, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów serwisowych.

Od 5 lat prowadzi szkolenia w ramach ośrodka szkoleniowego FACTOR EDU.

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnący poznać zasady projektowania systemów alarmowych oraz chcących uporządkować już posiadane wiadomości. Najczęściej uczestnikami szkolenia są instalatorzy, pracownicy o kompetencjach technicznych z firm z branży zabezpieczeń oraz projektanci systemów zabezpieczeń, a także architekci.

Cel szkolenia:

Poznanie zasad projektowania systemów alarmowych oraz aspektów technicznych istotnych dla wyboru właściwych rozwiązań. Zapoznanie się z analizą potrzeb i nauczenie się, jak dobierać rozwiązania z uwzględnieniem wymogów formalnych i funkcjonalnych.

Szczegółowy program szkolenia:

Wymagania formalne:

• wymagania normatywne

• komentarz do Normy Obronnej dla klasy SA-4

• uprawnienia i koncesje do wykonywania systemów

Wstęp do tworzenia koncepcji systemu alarmowego:

• stopnie zabezpieczenia systemów alarmowych I&HAS

• zróżnicowanie wymagań dotyczących urządzeń

Kompatybilność elektromagnetyczna systemu:

• środowisko elektromagnetyczne

• spełnianie kryteriów kompatybilności elektromagnetycznej

• przebieg tras kablowych

Projektowanie systemu I&HAS:

• wymagania ustawowe, dokumentacje przetargowe

• analiza zagrożeń (ryzyka) w obiekcie

• tworzenie koncepcji systemu ochrony elektronicznej

• struktura systemu alarmowego I&HAS

• modułowa architektura dużych systemów

• ustalenie stopnia zabezpieczenia projektowanego systemu wg PN

• dokumentacja powykonawcza

• konserwacja systemu alarmowego I&HAS

• prowadzenie książki systemu  alarmowego

Dobór urządzeń do systemu I&HAS:

• rodzaje czujek i fizyka oraz specyfika ich działania

Optymalizacja rozwiązań technicznych systemu I&HAS:

• zjawiska zwodnicze

• sposób montażu omawianych czujek i zagrożenia niewłaściwego montażu

Ochrona zewnętrzna:

• urządzenia stosowane w ochronie obwodowej, perymetrycznej i obrysowej

• weryfikacja alarmów systemem telewizji dozorowej

Ochrona obiektów muzealnych

Instalowanie:

• okablowanie: rodzaje używanych kabli, spadki napięć, dystanse,  przykłady spadków 

  napięć

 parametryzacja linii dozorowych

• miejsce montażu centrali, ekspanderów, sygnalizatorów

Zasilanie systemów I&HAS

• sposób zasilania systemu

• bilans mocy i rezerwowe zasilanie

Zarządzanie i obsługa systemów I&HAS

• zarządzanie systemem alarmowym

• koncepcje sygnalizacji i powiadamiania

• integracja i wizualizacja systemów

• monitorowanie systemu, czasy interwencji

Indywidualne konsultacje w zakresie własnego projektu systemu alarmowego uczestnika kursu i doboru urządzeń.

Indywidualne konsultacje w zakresie montażu systemu alarmowego uczestnika kursu na bazie wybranych urządzeń systemu.

UWAGA! SZKOLENIE STACJONARNE – limit ilości uczestników 4 osoby

Termin:  9 marca 2021 r. 

Miejsce: ul. Garbary 14B, Poznań (dojazd od ul.Cegielskiego)

Cena: 500 zł netto (615 zł brutto)

Opłata uwzględnia:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zestaw urządzeń szkoleniowych indywidualnie dobrany dla uczestnika,
 • indywidualne konsultacje,
 • lunch i barek kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN

ZAPISUJĘ SIĘ!

Link do formularza zapisu na szkolenie

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełnij FORMULARZ internetowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 618500800, bądź pisząc na adres: 

mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto (numer znajdziesz TUTAJ).

 

Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru (rozwiń, aby poznać szczegóły)

Przygotowaliśmy szkolenie w wersji bardzo intensywnego, ale bogatego w treść warsztatu z zajęciami praktycznymi.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • czy i jak można projektować i instalować systemy sygnalizacji pożarowej,
 • jak ważny jest scenariusz pożarowy i kto będzie unikał jego wykonania,
 • jak dobierać urządzenia i jakie są warunki instalacji systemów,
 • na co zwrócić uwagę projektując i instalując system SAP, żeby nie mieć kłopotu z odbiorem systemu przez Strażaka (Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • biernych i aktywnych systemach wspomagających ochronę przeciwpożarową, współpracujących z systemem SAP, z którymi możesz spotkać się na obiekcie.

Szkolenie poprowadzi:

Artur Kamiński

Ponad 25 lat doświadczenia w branży security, posiada wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Uczestnik wielu konferencji i targów branżowych. Autor wielu materiałów i artykułów eksperckich na temat rozwiązań technicznych ochrony mienia. Pracował dla firmy Siemens, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów serwisowych.

Od 5 lat prowadzi szkolenia w ramach ośrodka szkoleniowego FACTOR EDU.

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnący poznać zasady projektowania systemów sygnalizacji pożaru oraz chcących uporządkować już posiadane wiadomości. Najczęściej uczestnikami szkolenia są instalatorzy, pracownicy o kompetencjach technicznych z firm z branży zabezpieczeń oraz projektanci systemów zabezpieczeń, a także architekci.

Cel szkolenia:

Poznanie zasad projektowania systemów sygnalizacji pożaru oraz aspektów technicznych istotnych dla wyboru właściwych rozwiązań. Zapoznanie się z analizą potrzeb i nauczenie się, jak dobierać rozwiązania z uwzględnieniem wymogów formalnych i funkcjonalnych.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 • wymagania ustawowe, POLSKA NORMA
 • rozwój pożaru
 • struktura systemu sygnalizacji pożarowej
 • projektowanie: czy potrzebne są uprawnienia?
 • przygotowanie matrycy sterowań
 • projekt wykonawczy
 • integracja z innymi systemami
 • dobór centrali do potrzeb
 • dokumentacja powykonawcza
 • spełnianie kryteriów kompatybilności elektromagnetycznej
 • przydatność czujek SSP do wykrywania różnych pożarów
 • rodzaje czujek i ich ograniczenia
 • błędy w doborze czujek
 • systemy bezprzewodowe: właściwości, zalety, ryzyka.
 • parametry i wymagania projektowe dla czujek
 • ochrona podestów i stropów podwieszanych
 • strefy systemu a strefy pożarowe
 • alarmy fałszywe i niepożądane
 • metody eliminacji alarmów fałszywych
 • linie dozorowe w obiektach rozległych
 • kable nieekranowane czy ekranowane
 • kable niepalne/zespoły kablowe w systemach SSP
 • zasady montażu czujek i przycisków pożarowych
 • sposób zasilania oraz zasilanie rezerwowe systemu
 • integracja systemu z innymi urządzeniami obiektu
 • systemy współpracujące (interakcje)
 • systemy wspomagające ochronę pożarową obiektu
 • dobór urządzeń dla stref zagrożonych wybuchem
 • zarządzanie i obsługa systemu SSP
 • monitorowanie systemów
 • konserwacja systemu i prowadzenie książki systemu alarmowego
 • zasady BHP

UWAGA! SZKOLENIE STACJONARNE – limit ilości uczestników 4 osoby

Termin:   16 marca 2021 r.

Miejsce: ul. Garbary 14B, Poznań (dojazd od ul.Cegielskiego)

Cena: 500 zł netto (615 zł brutto)

Opłata uwzględnia:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające pracę projektanta lub instalatora),
 • lunch i barek kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

ZAPISUJĘ SIĘ!

Link do formularza zapisu na szkolenie

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełnij FORMULARZ internetowy ustaleniu daty szkolenia)  lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 618500800, bądź pisząc na adres: 

mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto (numer znajdziesz TUTAJ).

 

Instalowanie, programowanie i konserwacja central Integra firmy SATEL – kurs podstawowy (rozwiń, aby poznać szczegóły)

 

Na szkolenie zapraszamy instalatorów, którzy chcą rozpocząć pracę z systemami alarmowymi, a także instalatorów, którzy mieli już kontakt z systemami.
W trakcie naszego szkolenia uczestnik pozna możliwości centrali Integra firmy SATEL, nauczy się łączyć jej moduły i urządzenia zewnętrzne oraz programować zaawansowane funkcje centrali. Projektowanie systemu alarmowego, dobór czujek i zasady ich działania oraz montażu są przedmiotem innego szkolenia prowadzonego przez Ośrodek Szkoleniowy Factor EDU.

Szkolenie poprowadzą:

Tomasz Sassek / Artur Kamiński

 

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Omówienie właściwości rodziny central alarmowych SATEL Integra.
 • Przedstawienie elementów składowych systemu Integra oraz ich funkcjonalności.
 • Uruchomienie i programowanie central z manipulatora LCD.
 • Podłączanie i konfiguracja czujek i urządzeń sygnalizacyjnych / wykonawczych.
 • Parametryzowanie linii dozorowych typu NC, 1EOL, 2EOL.
 • Programowanie central za pomocą komputera i programu DloadX.
 • Nadzorowanie wyjść centrali oraz wykorzystanie wyjść typu „otwarty kolektor”.
 • Obsługa systemu przez manipulatory LCD i klawiatury strefowe.

 

Dzień drugi:

 • Bilans prądowy i zasilanie rezerwowe systemu.
 • Sterowanie funkcjami centrali pilotem radiowym.
 • Automatyka domowa i funkcje logiczne wejść i wyjść centrali.
 • Kontrola dostępu na bazie systemu alarmowego.
 • Powiadamianie i sterowanie telefoniczne na bazie modułu GPRS-T1.
 • Wykorzystanie aplikacji użytkownika: GuardX i Integra Control.
 • Zarządzanie systemem z wykorzystaniem modułu ETHM-1 (wstęp).
 • Diagnostyka elementów systemu.
 • Test sprawdzający.

Od uczestników szkolenia oczekujemy:

 • posiadania laptopa (udostępniamy kabel do programowania)
 • umiejętności manualnych przy łączeniu elementów systemu 
 • znajomości podstaw oraz nazewnictwa stosowanego w systemach alarmowych SATEL
 • umiejętności czytania instrukcji i schematów

Termin:  ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE 

Miejsce: ul. Garbary 14B, Poznań (dojazd od ul.Cegielskiego)

Cena: 787 zł netto (968 zł brutto)

Opłata uwzględnia:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające pracę projektanta lub instalatora),
 • lunch i barek kawowy.

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełnij FORMULARZ internetowy (link będzie aktywny po ustaleniu daty szkolenia)  lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 618500800, bądź pisząc na adres: 

mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto (numer znajdziesz TUTAJ).

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy, jeżeli wykonana usługa była wadliwa, a wada polega na niezgodności sprzedanej usługi z zamówieniem lub umową.
 2. W szczególności usługa jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • usługa szkoleniowa w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym była wykonana w sposób niezgodny z postanowieniami Zamówienia lub Umowy
  • niedotrzymany został z winy Wykonawcy określony w Umowie termin realizacji usługi.
 3. Reklamację należy złożyć do Dyrektora Ośrodka Factor EDU, w formie pisemnej wykorzystując formularz reklamacji (załącznik nr 1) pod rygorem nieważności.
 4. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 6. Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Wykonawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
  • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,
  • możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.
 8. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

 

W czym możemy pomóc?

4 + 15 =

Biuro sprzedaży

Ul.Garbary 14B;   61-867 Poznań

Czynne w godzinach:

Pon. – Pt.:  8:00 – 16:00 
Sob. – Niedz.: zamknięte