Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3624
Parking | Factor Security

 

Wynajem miejsca parkingowego

 

Drodzy Państwo,

dla posiadaczy pojazdów mechanicznych udostępniamy Parking Niestrzeżony, monitorowany całą dobę.

Parking dostępny 24 godziny / 7 dni w tygodniu jest na terenie ogrodzonym, z ograniczonym dostępem osób postronnych.

Brama otwierana jest automatycznie przy pomocy telefonu komórkowego.

 

Adres: Poznań, ul. Garbary 14 B, wewnątrz osiedla,

przy budynku firmy Factor Security.

Wjazd przez bramę od ulicy Cegielskiego 2-6.

 

Koszt najmu miejsca parkingowego wynosi 260 zł brutto.

Rezerwacja miejsca i podpisanie umowy najmu w firmie

Factor Security, ul. Garbary 14 B, telefon 501 046 026.

 

Zapraszamy.  Obecnie dostępnych jest jedynie 5 miejsc.

 

Regulamin parkingu niestrzeżonego  przy siedzibie Factor Security Sp. z o. o.

 

 • 1
 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z prywatnego Parkingu niestrzeżonego, będącego w zarządzie firmy Factor Security Sp. z o. o., NIP:778-01-11-350, znajdujący się na posesji firmy w Poznaniu, przy ulicy Garbary 14 B.
 2. Wjazd na Parking stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania jego postanowień, z jednoczesną akceptacją wyłączenia odpowiedzialności Zarządcy posesji od szkód wymienionych w § 4.
 3. Parking przeznaczony jest wyłącznie do korzystania przez osoby, które wcześniej zawarły Umowę najmu miejsca parkingowego.

 

 • 2
 1. Na Parkingu dopuszcza się parkowanie motorów lub samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 2. Poprzez korzystanie z parkingu rozumie się przejazd przez teren Parkingu i korzystanie z oznaczonego miejsca postojowego na terenie Parkingu.
 3. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z Parkingu z postanowieniami Regulaminu sprawują pracownicy firmy Factor Security.
 4. Kierowcy pojazdów poruszających się po Parkingu zobowiązani są do przestrzegania znaków poziomych oraz poleceń pracowników Biura Zarządu.

 

 • 3

Na terenie Parkingu:

 1. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
 2. Pojazdy obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h,
 3. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w miejscu widocznym (górna cześć deski rozdzielczej, podszybie, szyba boczna,) zezwolenia wydawanego przez Zarządcę na korzystanie z Parkingu.
 4. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt i ludzi.
 5. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 6. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeśli użytkownik opuszcza samochód).

 

 • 4
 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, pożaru obiektu, gradu, najechania na przedmioty leżące, odpadających elementów dachu, odpadających gałęzi drzew i innych przedmiotów, odpadających elementów elewacji, odpadających sopli, żywiołów, kradzieży auta, najechania, otarcia, pożaru innego pojazdu, wypadku lotniczego, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również dotyczy to rzeczy pozostawionych w pojazdach lub poza ich obrębem, a stanowiących własność kierowcy lub pasażerów.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu oraz osób trzecich.

 

 • 5
 1. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę.
 2. Teren Parkingu jest w całości ogrodzony i monitorowany.
 3. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o dopuszczeniu do parkowania poszczególnych pojazdów.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu całości lub części Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingu.
 5. Dla umożliwienia korzystania z Parkingu o dowolnej porze w ciągu doby, Użytkownik otrzyma numery telefonów, na które trzeba wykonać połączenie bezpłatne („clip”), aby otworzyć bramy.
 6. Urządzenie otwierające bramę reaguje na połączenia przychodzące tylko ze wskazanych numerów, potwierdzonych przez Zarządcę.
 7. W przypadku awarii bramy wjazdowej od ulicy Cegielskiego, na obu siłownikach bramy należy otworzyć klapkę i kluczem przekazanym Użytkownikowi rozłączyć napęd, a bramę otworzyć ręcznie. Po tym bramę należy zamknąć.
 8. W przypadku awarii bramy wewnętrznej do Parkingu, należy skontaktować się z Zarządcą Parkingu telefonicznie, nr telefonu 501 046 026.

 

 • 6
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu, zastosowanie blokady mechanicznej pojazdu i wyłączenia możliwości otwierania bramy przez Użytkownika.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi przepisami .
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim oraz spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

 

 • 7

Na terenie Parkingu zabronione jest:

 1. palenie tytoniu,
 2. spożywanie alkoholu,
 3. przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu, lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
 4. zaśmiecanie i pozostawianie odpadów
 5. niszczenie urządzeń,
 6. naprawianie pojazdów,
 7. mycie i odkurzanie pojazdów,
 8. tankowanie pojazdów,
 9. używanie otwartego ognia,
 10. parkowanie pojazdów z wyciekami płynów eksploatacyjnych,
 11. wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.
 12. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,
 13. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

 

 • 8
 1. Opłaty określone w cenniku korzystania z parkingu niestrzeżonego upoważniają do całodobowego parkowania pojazdu. Bramy otwierane są automatycznie o dowolnej porze doby.
 2. Za korzystanie z parkingu można zapłacić w biurze Zarządu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura, od 8 do 16, lub przelewem na konto.
 3. Zarządca raz w roku ma prawo do zmiany wysokości opłaty najmu miejsca parkingowego w oparciu o wskaźnik inflacji w ujęciu półrocznym.

 

 • 9
 1. Opłatę za korzystanie z parkingu należy wnieść do 5 dnia każdego miesiąca.
 2. Faktury VAT za usługę najmu miejsca parkingowego zostają wystawione na życzenie klienta bezpośrednio w Biurze Zarządu lub przesłane na adres mailowy wskazany w Umowie najmu.
 3. Wobec klientów uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne czynności formalnoprawne.

 

 • 10
 1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Parkingu należy niezwłocznie zgłaszać na adres: factor@factor.pl
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1października 2020 roku. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Factor Security Sp. z o.o. nr 1/09/2020 z dnia 29 września 2020 r.

 

W czym możemy pomóc?

NAPISZ DO NAS!

                    nasz adres mailowy:   factor@factor.pl

Biuro sprzedaży

Ul.Garbary 14B;   61-867 Poznań

Czynne w godzinach:

Pon. - Pt.:  8:00 - 16:00 
Sob. - Niedz.: zamknięte