Szkolenia

Aktualne szkolenia

Z wielką przyjemnością zapraszamy na długo oczekiwane szkolenie prezentujące wymogi formalne i zagadnienia techniczne związane z projektowaniem systemów sygnalizacji pożarowej (SAP). Przygotowaliśmy szkolenie w wersji bardzo intensywnego, ale bogatego w treść jednodniowego warsztatu.
Podczas szkolenia dowiesz się:
* czy i jak można projektować i instalować systemy sygnalizacji pożarowej,
* jak ważny jest scenariusz pożarowy i kto będzie unikał jego wykonania,
* jak dobierać urządzenia i jakie są warunki instalacji systemów,
* na co zwrócić uwagę projektując i instalując system SAP, żeby nie mieć kłopotu z odbiorem systemu przez Strażaka (Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
* o biernych i aktywnych systemach wspomagających ochronę przeciwpożarową, współpracujących z
systemem SAP, z którymi możesz spotkać się na obiekcie.

Szkolenie poprowadzi Artur Kamiński, Dyrektor Zarządzający Factor Security, ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń.

Program szkolenia

I. Rozwój pożarów i wymagania formalne:
– pożary testowe,
– obiekty do obowiązkowego zabezpieczenia,
– przygotowanie scenariusza pożarowego,
– zatwierdzanie projektów i odbiór systemów.
II. Centrale pożarowe – architektura i możliwości:
– rodzaje systemów SAP (konwencjonalne / adresowalne),
– topologia i ograniczenia systemów.
III. Czujki systemów SAP i ich ograniczenia:
– optyczne dymu,
– ciepła,
– wielosensorowe (w tym z detekcją CO),
– liniowe dymu.
– płomienia,
– liniowe temperatury,
– przyciski pożarowe,
– czujki zasysające,
– zjawiska zwodnicze i sposób,
– rola wskaźników zadziałania.

IV. Sygnalizacja i powiadamianie:
– 2-stopniowy podział alarmowania,
– nadzorowanie linii sygnalizacyjnych,
– sygnalizatory pętlowe.
V. Instalowanie kabli, czujek i modułów.
VI. Instalowanie w strefach zagrożonych wybuchem.
VII. Testowanie i konserwacja, przyrządy testowe.
VIII. Oddymianie i wydzielenia pożarowe.
IX. Systemy gaszące (SUG).
X. Zasady BHP

Szkolenie odbędzie się 29 czerwca 2018 roku., w godzinach 8:30-17:00, w siedzibie naszej firmy przy ulicy Garbary 14B w Poznaniu (na miejscu dostępny jest bezpłatny parking, wjazd od ul. Cegielskiego).

Koszt szkolenia:  497 zł netto.
Opłata za kurs uwzględnia:
* uczestnictwo w szkoleniu,
* materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające pracę projektanta lub instalatora),
* lunch i barek kawowy,
* „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wg wzoru MEN,
* voucher 20% zniżki na 2 godzinną sesję indywidualnych konsultacji z zakresu projektowania systemów sygnalizacji pożarowej.

Wypełnij formularz internetowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie 61 8500 800, bądź pisząc na adres: mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto.

Ośrodek Szkoleniowy FACTOR-EDU, wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzący kursy z doskonalenia zawodowego, zaprasza na kurs: „Projektowanie systemów alarmowych stopnia 1-4.

Podczas szkolenia szczególny nacisk położony będzie na projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu (obecnie nazywanych I&HAS).

Podczas kursu zapoznacie się z różnymi aspektami projektowania systemów alarmowych, począwszy od norm, poprzez właściwy dobór urządzeń, na instalacji, problemach technicznych i konserwacji kończąc. Szkolenie poszerzy i ugruntuje Waszą wiedzę z zakresu projektowania systemów alarmowych.

Program szkolenia

Wymagania formalne:
•wymagania normatywne
•komentarz do Normy Obronnej dla klasy SA-4 •uprawnienia i koncesje do wykonywania systemów

Wstęp do tworzenia koncepcji systemu alarmowego:
•stopnie zabezpieczenia systemów alarmowych I&HAS
•zróżnicowanie wymagań dotyczących urządzeń

Kompatybilność elektromagnetyczna systemu: •środowisko elektromagnetyczne
•spełnianie kryteriów kompatybilności elektromagnetycznej
•przebieg tras kablowych

Projektowanie systemu I&HAS:
•wymagania ustawowe, dokumentacje przetargowe
•analiza zagrożeń (ryzyka) w obiekcie
•tworzenie koncepcji systemu ochrony elektronicznej
•struktura systemu alarmowego I&HAS
•modułowa architektura dużych systemów •ustalenie stopnia zabezpieczenia projektowanego systemu wg PN
•dokumentacja powykonawcza
•konserwacja systemu alarmowego I&HAS •prowadzenie książki systemu alarmowego

Dobór urządzeń do systemu I&HAS:
•rodzaje czujek i fizyka oraz specyfika ich działania

Optymalizacja rozwiązań technicznych systemu I&HAS:
•zjawiska zwodnicze
•sposób montażu omawianych czujek i zagrożenia niewłaściwego montażu

Ochrona zewnętrzna:
•urządzenia stosowane w ochronie obwodowej, perymetrycznej i obrysowej
•weryfikacja alarmów systemem telewizji dozorowej

Ochrona obiektów muzealnych.

Wstęp do zabezpieczeń mechanicznych:
•wymagania normatywne dla mechanicznych urządzeń zabezpieczających
•urządzenia i pomieszczenia do przechowywania wartości
•transport wartości pieniężnych

Szkolenie odbędzie się 19 września 2018 r., w godzinach 8:30-17:00, w siedzibie naszej firmy przy ulicy Garbary 14B w Poznaniu (na miejscu dostępny jest bezpłatny parking, wjazd od ul. Cegielskiego).

Koszt szkolenia:  497 zł netto.
Opłata za kurs uwzględnia:
*przeprowadzenie szkolenia,
*materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające projektowanie),
*posiłek na każdym ze spotkań ,
*certyfikat ukończenia kursu projektowania.

Wypełnij formularz internetowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie 61 8500 800, bądź pisząc na adres: mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto.

Na szkolenie zapraszamy instalatorów, którzy mieli już kontakt z systemami alarmowymi.

W trakcie naszego szkolenia uczestnik pozna możliwości centrali Integra firmy SATEL, nauczy się łączyć jej moduły i urządzenia zewnętrzne oraz programować zaawansowane funkcje centrali.
Szkolenie ma formę dwudniowych warsztatów, odbywających się raz w tygodniu, w ciągu następujących po sobie tygodni.

Prowadzenie: Piotr Brukiewicz.

Program szkolenia

Dzień pierwszy 18 września 2018 r.:
• Omówienie właściwości rodziny central alarmowych SATEL Integra.
• Przedstawienie elementów składowych systemu Integra oraz ich funkcjonalności. Uruchomienie i programowanie central z manipulatora LCD.
• Podłączanie i konfiguracja czujek i urządzeń sygnalizacyjnych / wykonawczych. Parametryzowanie linii dozorowych typu NC, 1EOL, 2EOL.
• Programowanie central za pomocą komputera i programu DloadX.
• Nadzorowanie wyjść centrali oraz wykorzystanie wyjść typu „otwarty kolektor”. Obsługa systemu przez manipulatory LCD i klawiatury strefowe.

Dzień drugi 25 września 2018 r.:
• Bilans prądowy i zasilanie rezerwowe systemu. • Sterowanie funkcjami centrali pilotem radiowym.
• Automatyka domowa i funkcje logiczne.
• Kontrola dostępu na bazie systemu alarmowego.
• Powiadamianie i sterowanie telefoniczne na bazie modułu GPRS/GSM. Wykorzystanie aplikacji użytkownika: GuardX i Integra Control.
• Zarządzanie systemem z wykorzystaniem modułu ETHM-1 (wstęp).
• Diagnostyka elementów systemu.
• Test sprawdzający.

Od uczestników szkolenia oczekujemy:
• posiadania laptopa (udostępniamy kabel do programowania),
• umiejętności manualnych przy łączeniu elementów systemu,
• znajomości podstaw oraz nazewnictwa stosowanego w systemach alarmowych SATEL,
•umiejętności czytania instrukcji i schematów.

Szkolenie odbędzie się  18 i 25 września 2018 r., w godzinach 8:30-17:00, w siedzibie naszej firmy przy ulicy Garbary 14B w Poznaniu (na miejscu dostępny jest bezpłatny parking, wjazd od ul. Cegielskiego).

Koszt szkolenia:  497 zł netto.
Opłata za kurs uwzględnia:
*uczestnictwo w szkoleniu,
*ćwiczenia z działającymi urządzeniami,
*materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające pracę projektanta / instalatora),
*lunch i barek kawowy w każdym dniu szkolenia,
*Certyfikat ukończenia kursu.

Wypełnij formularz internetowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie 61 8500 800, bądź pisząc na adres: mateusz.lozinski@factor.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie dokonały wpłaty na nasze konto.

Zapraszamy na prezentację oraz szkolenie z konfigurowania urządzeń systemu automatyki domowej firmy Grenton, zdobywcy złotego medalu BUDMA 2018!

Przedstawimy atrakcyjne produkty z zakresu automatyki, a także interesujące propozycje współpracy dla instalatorów.

Program szkolenia

08.50 Barek kawowy na rozpoczęcie szkolenia;
09.00 Początek szkolenia – część ogólna; obszary sterowania;
11.00 Przerwa kawowa;
11.15 Część II szkolenia – warstwa fizyczna: magistrala, komunikacja, zasilanie systemu;
13.00 Przerwa kawowa
13.15 Część III szkolenia – konfiguracja.
14.30 Przerwa na lunch
14.50 Konfiguracja c.d.
16.30 Podsumowanie szkolenia
17.15  przewidywany koniec szkolenia

Szkolenie odbędzie się  31 lipca 2018 r., w godzinach 8:50-17:15, w siedzibie naszej firmy przy ulicy Garbary 14B w Poznaniu (na miejscu dostępny jest bezpłatny parking, wjazd od ul. Cegielskiego).

Koszt szkolenia:  bezpłatne.
Opłata za kurs uwzględnia:
* uczestnictwo w szkoleniu,
* ćwiczenia z działającymi urządzeniami,
* materiały ze szkolenia (wszystkie prezentacje, narzędzia wspomagające pracę projektanta / instalatora),
* barek kawowy w dniu szkolenia,
* certyfikat ukończenia szkolenia.

Skontaktuj się z nami telefonicznie 61 8500 800, bądź pisząc na adres: mateusz.lozinski@factor.pl